Regulamin sklepu bee-shrimp.pl:

Regulamin określa zasady realizowania zamówień w sklepie internetowym.

Sklep internetowy, działający pod adresem www.bee-shrimp.pl, prowadzony jest przez firmę Bee-shrimp Rafał Ruta, z siedzibą w Mińsku Mazowieckim (05-300) ul.Mariana Langiewicza 30, działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP 8222349664.

Podstawowe pojęcia:

Sklep- sklep internetowy działający pod adresem https://www.bee-shrimp.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

Dni robocze- wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia- czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze;

Klient- osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w sklepie;

Konto Klienta- baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień;

Przelew bankowy- płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe, stacjonarne lub na poczcie;

Przelew elektroniczny- płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line;

Siedziba firmy- sklep internetowy prowadzony przez firmę Bee-shrimp mieści się przy ulicy Siedleckiej 4 w Stanisławowie (05-304);

Przyjmowanie i realizacja zamówień:

1.1 Ceny- wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Cała oferta przedstawiona w sklepie internetowym bee-shrimp.pl jest wiążąca.

1.2 Przyjmowanie zamówienia- zamówienia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.bee-shrimp.pl. W wyjątkowych przypadkach telefonicznie lub mailowo. Dane podane w formularzu służą do właściwej realizacji zamówienia.

1.3 Realizacja zamówienia- jeśli wszystkie zamówione produkty dostępne są na magazynie realizacja zamówienia rozpoczyna się:

a) w przypadku zamówień płatnych przelewem- w chwili zaksięgowania przelewu opłacającego zamówienie na konto Sklepu;

b) w przypadku odbiorów osobistych- w chwili zaksięgowania przelewu opłacającego zamówienie na konto Sklepu oraz po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym.

W sytuacji, gdy czas realizacji może się wydłużyć ponad szacunkowy okres Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

Za termin otrzymania przesyłki uważa się czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy.

1.4 Zmiany w zamówieniu. Anulowanie zamówienia- Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub zgłosić chęć jego anulowania do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Wszelkie zmiany należy zgłaszać jak najszybciej od momentu złożenia zamówienia telefonicznie pod numerem 504 433 431 lub drogą mailową.

1.5 Dowód zakupu. Faktura- faktura jest wystawiana na wyraźne życzenie Klienta, po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia w sklepie bee-shrimp.pl. Jest to faktura nie Vatowca.

1.6 Formy płatności i dostawy- Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a) przelew bankowy na konto sklepu:

ING : 36 1050 1894 1000 0092 0933 1785

Proszę pamiętać, by w tytule wpłaty umieścić numer zamówienia ze sklepu bee-shrimp.pl oraz Imię i Nazwisko, jest to szczególnie ważne jeśli przelew wykonywany jest przez osobę inną niż Kupujący;

b) przelew internetowy.

Do zamówienia doliczane są koszty dostawy, które pokrywa Klient. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta, określony w formularzu zamówienia.

Zamówiony towar jest dostarczany na terenie całego kraju za pomocą Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy.

Przy zamówieniu powyżej 300zł dostawa GRATIS.

Zamówienia są realizowane wyłącznie na terytorium Polski.

1.7 Wysyłka oraz odbiór zamówienia- w chwili wysłania zamówienia klient otrzymuje informację o wysłaniu drogą mailową. W przypadku odbioru osobistego klient może udać się po odbiór zamówienia do naszej Siedziby dopiero po opłaceniu zamówienia i wcześniejszym kontakcie.

 

Zwroty i reklamacje:

2.1 Zwroty towaru- Klient ma prawo do zwrotu zakupionych produktów bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Warunki zwrotu są takie same jak w przypadku odstąpienia od umowy.

2.2 Reklamacje- wszystkie towary dostępne w Sklepie są oryginalne i pochodzą z legalnego źródła. Zdjęcia towarów przedstawione w sklepie internetowym bee-shrimp.pl mogą lekko różnić się od wyglądu naturalnego towarów. Wskazane różnice między zdjęciami i/lub opisami towarów prezentowanych na stronach internetowych sklepu bee-shrimp.pl, a naturalnym wyglądem tych towarów nie stanowią i w żadnym razie nie mogą być poczytywane za wady fizyczne towaru albo za niezgodności towaru z umową.

Dołożyliśmy wszelkich starań aby zdjęcia produktów umieszczone w Sklepie były jak najbardziej zbliżone kolorystycznie do rzeczywistego wyglądu. Sklep nie ma jednak wpływu na ustawienia monitora Klienta i wynikające z tego różnice kolorystyczne.

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

a) wad fabrycznych;

b) uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu;

c) niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.

W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z obsługą sklepu drogą mailową lub telefonicznie w celu zgłoszenia reklamacji.

Klient jest informowany o rozpatrzeniu reklamacji w ciągu 10 dni roboczych od ich wpłynięcia, drogą elektroniczną lub/i telefoniczną. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, na przykład z powodu wyczerpania nakładu, Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji koszty związane z odesłaniem reklamowanego artykułu, sklep zwraca w ciągu 5 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji.

Zwracane oraz reklamowane artykuły prosimy odesłać listem poleconym lub w inny wskazany przez obsługę Sklepu sposób, na podany adres: Bee-shrimp Rafał Ruta ,ul.Mariana Langiewicza 30 ,05-300 Mińsk Mazowiecki

Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub w razie braku inny dokument potwierdzający transakcję oraz pismo z informacją o wadzie produktu.

2.3 Odstąpienie od umowy- zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” art.9 ust.1 pkt. 6 Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Treść tej ustawy nie ma zastosowania w przypadku Klientów nie będących konsumentami.

Zwracany artykuł musi być dostarczony do naszej Siedziby w stanie niezmienionym, zaopatrzony w dowód zakupu oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w którym podać należy dokładne dane i numer konta na który ma nastąpić zwrot pieniędzy.

 

Postanowienia końcowe:

3.1 Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3.2 Wszystkie nazwy handlowe i znaki towarowe stanowią własność ich prawnych właścicieli i zostały zamieszczone wyłącznie w celach informacyjnych.

3.3 Prawa autorskie do opisu produktów i szaty graficznej zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie w całości lub części bez naszej pisemnej zgody jest zabronione i podlega ochronie, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

3.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3.5 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują po upływie 14 dni od daty opublikowania ich na stronie Sklepu www.bee-shrimp.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.